Vad får aktiebolag inte låna pengar till?

Förståelse kring lån från aktiebolag

När vi talar om lån i affärssammanhang är det ofta företag som lånar pengar från finansinstitut. Men det finns också situationer när ett företag, speciellt ett aktiebolag, kan behöva låna ut pengar. I dessa fall finns det viktiga regler och restriktioner att förstå, speciellt kring vem ett aktiebolag faktiskt får låna pengar till.

Begränsningar på lån till aktieägare, styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare

I Sverige, regleras lån från aktiebolag av aktiebolagslagen (ABL). Enligt denna lag, får aktiebolag inte lämna lån eller ställa säkerhet för skuld för aktieägare, styrelseledamöter, verkställande direktörer eller revisorer, eller någon närstående till dessa personer. Detta är för att förhindra potentiella konflikter mellan företagets intressen och dessa individers personliga intressen. read more

Lån med hög ränta – När det är en god idé och när det inte är det

Att ta lån med hög ränta kan vara en källa till ekonomisk stress för många människor. Medan dessa lån ofta kan erbjuda snabb tillgång till pengar i en nödsituation, kan de också leda till att låntagare hamnar i en skuldfälla på grund av de höga räntorna och avgifterna. I denna artikel diskuteras olika situationer där det kan vara en god idé att ta lån med hög ränta samt när det inte är det – kolla även med företagslån.

En av de vanligaste situationerna där det kan vara en god idé att överväga ett lån med hög ränta är när du står inför en oväntad ekonomisk nödsituation. Om du plötsligt behöver pengar för att täcka oväntade kostnader, såsom reparationer av bilen eller hemmet, kan ett lån med hög ränta vara en snabb lösning. Dessa lån kan vara särskilt fördelaktiga om du inte har tillräcklig kreditvärdighet för att kvalificera dig för ett lån med lägre ränta, eller om du behöver pengarna omedelbart och inte har tid att ansöka om ett mer traditionellt lån. read more